Pozwolenie na użytkowanie budynku. Kiedy jest potrzebne?

Zakończenie budowy i odbiór lokum praktycznie wystarcza, aby móc zamieszkać w swoim nowym mieszkaniu. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy trzeba otrzymać pozwolenie na użytkowanie budynku.

Oficjalnie po zakończeniu jakiejkolwiek budowy należy wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Nie każdy jednak budynek potrzebuje takiej zgody. Zwykłe domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, domy letniskowe czy garaże do dwóch stanowisk włącznie wymagają jedynie zgłoszenia zakończenia budowy. Może się jednak zdarzyć, że konieczne będzie uzyskanie pozwolenia w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Pozwolenie na użytkowanie a dom jednorodzinny

Z reguły uzyskanie pozwolenia w momencie zakończenia prac budowlanych domu jednorodzinnego nie jest konieczne. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy ten dokument będzie potrzebny. Tak jest w przypadku, gdy inwestor będzie chciał użytkować dom przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych – taka sytuacja ma miejsce, kiedy zakończymy prace na parterze i chcemy już się wprowadzić mimo nieukończenia prac na piętrze lub poddaszu.

Niekiedy właściwy organ nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, który został wpisany w decyzji o pozwolenie na budowę. Ma to chronić przed legalizowaniem samowoli budowlanej.

Co trzeba przygotować aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Taki wniosek składamy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a do dokumentu należy dołączyć:

 • Oryginał dziennika budowy
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
 • Protokół badań i sprawdzeń
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • Zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej
 • Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Uzasadnienie zarządcy drogi
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

W momencie użytkowania obiektu przed otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie można narazić się na karę, którą wymierza nadzór budowlany. Może ona wynieść dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego.

Z reguły jednak, poza powyższymi odstępstwami, pozwolenie na użytkowanie budynku wymagane jest najczęściej w przypadku nowych obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych i rekreacji, budynków kultury, budynków kultu religijnego, budynków przemysłowych lub budynków wielorodzinnych.

Postanowienia noworoczne, czyli planujemy remont mieszkania

Kupiłeś nieruchomość, której nie zdążyłeś wykończyć? Od lat na twojej liście postanowień znajdują się nieśmiałe marzenia o remoncie? Jeśli chcesz odświeżyć swoje mieszkanie, ale nie wiesz, jak dotrzymać tej szczególnej noworocznej obietnicy, skorzystaj z naszego poradnika.

Czytaj
SOLID-BUD

dane kontaktowe

Sebastian Kwiatkowski – właściciel
tel. 504-356-012

Joanna Dobrucka – administracja
tel. 881-964-933

Adres biura
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
e-mail: biuro@solid-bud.eu

Dane firmy
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
Radosławice 4, 67-108 Lubięcin
NIP: 925-184-86-20

masz pytania?

Masz pytania?

Adres biura
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
tel. +48 881 964 933
e-mail: biuro@solid-bud.eu