Prospekt informacyjny obowiązkiem dewelopera

Prospekt informacyjny jest jednym z najważniejszych dokumentów, które deweloper powinien przedstawić nabywcom nieruchomości przed zawarciem umowy deweloperskiej. Ma chronić przed nieuczciwymi praktykami dewelopera.

Czym jest prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny to potwierdzenie prawa dewelopera do prowadzenia inwestycji na wskazanej działce. Deweloper, który zawiera umowy z nabywcami przed wybudowaniem nieruchomości, musi przedstawić podstawowe informacje o sobie, inwestycji oraz lokalu będącym przedmiotem oferty. Informacje, które powinny być zawarte w dokumencie określone są w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zatem każdy prospekt wygląda podobnie i opisuje te same aspekty dotyczące inwestycji i jej wykonawcy. Celem prospektu informacyjnego jest ochrona konsumentów – z ustawowo określonym zakresem informacji, niemożliwym jest, żeby deweloper zataił niewygodne dla siebie kwestie.

Co powinien zawierać prospekt informacyjny?

Prospekt zawiera terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy, termin przeniesienia praw własności, plan zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących działek, a także informację, w jaki sposób zabezpieczone są interesy nabywców. Prospekt dzieli się na kilka części. W części ogólnej znajdziemy dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera. W kolejnej części deweloper opisuje swoje doświadczenie i historię, ostatnie realizacje oraz informację o ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym toczącym się przeciw niemu. Część trzecia to informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego. Tu znaleźć można informacje o gruncie i budynku. W prospekcie informacyjnym określa się także warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej. Do prospektu załącza się także rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego oraz wzór umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny podstawą umowy deweloperskiej

Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego narzuca artykuł 17 umowy deweloperskiej. Kolejne przepisy zobowiązują dewelopera do nieodpłatnego doręczenia nabywcy prospektu wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku informacji. Te wszystkie obostrzenia są warunkiem do podpisania umowy deweloperskiej z konsumentem. Jeżeli pojawiają się rozbieżności pomiędzy treścią umowy prospektem, powinny one zostać wyraźnie podkreślone, aby zwrócić na nie uwagę nabywcy. Następnie prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej. Wszystkie informacje zawarte w prospekcie muszą być prawdziwe i pełne, inaczej deweloperowi grozi odpowiedzialność karna. Nieprawdziwe informacje w prospekcie mogą być podstawą nabywcy do odstąpienia od umowy deweloperskiej (w ciągu 30 dni od jej zawarcia) lub żądania odszkodowania za wprowadzenie w błąd.

Wzór prospektu informacyjnego znajdziesz w ustawie.

Postanowienia noworoczne, czyli planujemy remont mieszkania

Kupiłeś nieruchomość, której nie zdążyłeś wykończyć? Od lat na twojej liście postanowień znajdują się nieśmiałe marzenia o remoncie? Jeśli chcesz odświeżyć swoje mieszkanie, ale nie wiesz, jak dotrzymać tej szczególnej noworocznej obietnicy, skorzystaj z naszego poradnika.

Czytaj
SOLID-BUD

dane kontaktowe

Sebastian Kwiatkowski – właściciel
tel. 504-356-012

Joanna Dobrucka – administracja
tel. 881-964-933

Adres biura
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
e-mail: biuro@solid-bud.eu

Dane firmy
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
Radosławice 4, 67-108 Lubięcin
NIP: 925-184-86-20

masz pytania?

Masz pytania?

Adres biura
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
tel. +48 881 964 933
e-mail: biuro@solid-bud.eu