Czy deweloper może odstąpić od umowy z nabywcą?

Zdarza się, że kupujący odstępuje od umowy z deweloperem z różnych powodów. Może być jednak sytuacja, kiedy to deweloper może odstąpić od umowy z nabywcą. W jakich przypadkach to się stosuje?

Kupując nowy dom w stanie deweloperskim (szczególnie, gdy budynek ma dopiero powstać), chcemy, aby wszystko przebiegało sprawnie – budowa, przeniesienie własności, odebranie kluczy. Może się jednak zdarzyć, że deweloper nie wywiązuje się z umowy należycie, np. jeśli taka umowa nie zawiera informacji o terminie przeniesienia własności nieruchomości, nie są w niej jasno określone zakresy i standardy prac wykończeniowych, czy też kupujący nie otrzyma na żądanie prospektu informacyjnego lub w jego treści nie znajdą się wymagane elementy, tj.: cena, numer pozwolenia na budowę, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, itd.

Nabywca nieruchomości ma 30 dni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej na odstąpienie od niej, jeśli deweloper nie wywiąże się z określonych powyżej elementów. Szczegółowe informacje o tym zdarzeniu można znaleźć w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Art. 29.

Deweloper może odstąpić od umowy z kupującym

Nowe mieszkanie deweloperskie to marzenie wielu ludzi. Chęć posiadania własnego lokum nie może jednak przysłonić obowiązków również po stronie kupującego. Zgodnie z postanowieniami ustawy również deweloper może odstąpić od umowy. Dzieje się to w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego – nie została dokonana zapłata za nieruchomość w terminie lub w wysokości określonej w umowie deweloperskiej. W tej sytuacji deweloper jest zobowiązany do wezwania zapłaty zaległej kwoty. Niespełnienie tego elementu w terminie 30 dni rodzi prawo do odstąpienia umowy po stronie dewelopera.

Jakie jeszcze sytuacje mogą powodować odstąpienie od umowy deweloperskiej?

Deweloper może odstąpić również od umowy z nabywcą nowego mieszkania w przypadku, gdy klient nie stawi się na odbiór lokalu. Dotyczy to również sytuacji terminu podpisania aktu notarialnego, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni. Wyjątkiem może być niestawienie się nabywcy spowodowane działaniem siły wyższej.

Postanowienia noworoczne, czyli planujemy remont mieszkania

Kupiłeś nieruchomość, której nie zdążyłeś wykończyć? Od lat na twojej liście postanowień znajdują się nieśmiałe marzenia o remoncie? Jeśli chcesz odświeżyć swoje mieszkanie, ale nie wiesz, jak dotrzymać tej szczególnej noworocznej obietnicy, skorzystaj z naszego poradnika.

Czytaj
SOLID-BUD

dane kontaktowe

Sebastian Kwiatkowski – właściciel
tel. 504-356-012

Joanna Dobrucka – administracja
tel. 881-964-933

Adres biura
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
e-mail: biuro@solid-bud.eu

Dane firmy
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
Radosławice 4, 67-108 Lubięcin
NIP: 925-184-86-20

masz pytania?

Masz pytania?

Adres biura
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
tel. +48 881 964 933
e-mail: biuro@solid-bud.eu