Umowa przedwstępna z deweloperem

Przygotowujesz się do zakupu mieszkania od dewelopera? Będziesz musiał podpisać umowę przedwstępną. Co powinna zawierać i w jakiej formie najlepiej ją spisać?

Umowa przedwstępna

Według przepisów kodeksu cywilnego, umowa przedwstępna jet umową, w której strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej. Warunkiem, którzy narzuca na umowę przedwstępną ustawodawca jest konieczność zawarcia w niej istotnych postanowień umowy właściwej. W przypadku braku takich istotnych elementów, umowa przedwstępna jest nieważna. W przypadku umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy deweloperskiej, ważnymi postanowieniami będzie określenie konkretnej nieruchomości i jej ceny. W umowie przedwstępnej deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu po zakończeniu inwestycji.

Forma umowy przedwstępnej

Przepisy prawa nie określają wymaganej formy umowy przedwstępnej. Jeśli zawierana jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości to dla jej ważności wystarczy, że zostanie zawarta w formie pisemnej, pomimo tego, że dla umowy właściwej konieczna jest forma aktu notarialnego. Zaleca się jednak, żeby umowa przedwstępna zobowiązująca do zawarcia umowy deweloperskiej była podpisana w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Jest to związane z większą gwarancją w razie ewentualnych niejasności czy próby uchylania się którejś ze stron od warunków umowy.

Co powinna zawierać?

Najważniejszymi elementami umowy przedwstępnej jest dokładne oznaczenie stron – ich nazwy, siedziby, adresu, NIP, PESEL czy numeru KRS. Oprócz tego, umowa musi dokładnie określać przedmiot – co za tym idzie, w umowie przedwstępnej powinien znaleźć się opis stanu inwestycji wraz z podaniem numeru księgi wieczystej działki, informacjach o właścicielu, czy użytkowniku wieczystym. Dodatkowo, dobrze by było, gdyby w umowie znalazło się dokładne zastrzeżenie dotyczące standardu wykończenia nieruchomości, jej metrażu i układu.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

W umowie przedwstępnej powinna znaleźć się data zakończenia prac dewelopera, podpisania protokołu odbiorczego i ewentualnego usunięcia usterek. Według kodeksu cywilnego, umowa przedwstępna może określać termin, w którym umowa przyrzeczona ma być zawarta – dlatego właśnie powinna ona zawierać datę podpisania umowy przyrzeczonej. Jeśli w umowie przedwstępnej zabraknie takiego oznaczenia,  powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

 

Masz pytania odnośnie umowy przedwstępnej i całego procesu zakupu nieruchomości? Odwiedź nas w biurze na Kożuchowskiej 7 w Zielonej Górze lub skontaktuj się telefonicznie – 881-964-933

Postanowienia noworoczne, czyli planujemy remont mieszkania

Kupiłeś nieruchomość, której nie zdążyłeś wykończyć? Od lat na twojej liście postanowień znajdują się nieśmiałe marzenia o remoncie? Jeśli chcesz odświeżyć swoje mieszkanie, ale nie wiesz, jak dotrzymać tej szczególnej noworocznej obietnicy, skorzystaj z naszego poradnika.

Czytaj
SOLID-BUD

dane kontaktowe

Sebastian Kwiatkowski – właściciel
tel. 504-356-012

Joanna Dobrucka – administracja
tel. 881-964-933

Adres biura
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
e-mail: biuro@solid-bud.eu

Dane firmy
SOLID-BUD Sebastian Kwiatkowski
Radosławice 4, 67-108 Lubięcin
NIP: 925-184-86-20

masz pytania?

Masz pytania?

Adres biura
ul. Kożuchowska 7A, 65-364 Zielona Góra
tel. +48 881 964 933
e-mail: biuro@solid-bud.eu